Gröna gårdar – med inspiration av den hemliga trädgården.

Anmäl intresse

Snabbfakta

 • Antal lägenheter 145 st

 • Storlek på lägenheter 1:or, 2:or, 3:or och 4:or, några har även loft

 • Alla har balkong, franskbalkong eller uteplats

 • Cykelrum 

 • Utegym på gården 

 • Parkering för både cykel och bil finns

 • Juridisk person kan köpa

 • Fri uthyrning

 • Planerad inflytt från och med 2023

Avstånd och kommunikationer 

 • 18,5 km till City

 • 850 m till Tyresö Centrum

 • 2,5 km till närmaste bad

 • 1,8 km till golfbanan

 • 3,5 km till havet

 • 500 m till bussen

 • Buss till stan 32 minuter

 • Bil till stan 25 minuter        

Broschyr                    

Med gården som oas

På Granitvägens norra sida byggs nu Almandinens fyra lamellhus, med väl tilltagna bostadsgårdar och gott om luft mellan byggnaderna. Fasaderna kommer till stor del att kläs i ett shingelliknande material. Lite som ett lapptäcke – eller som fasetterna hos en slipad ädelsten.

Sammanlagt blir det 145 kvadratsmarta och prisvärda lägenheter i Almandinen. Cirka 90 % av lägenheterna är mindre ettor och tvåor, medan resterande 10 % är treor. Varje lägenhet har tillgång till egen balkong, uteplats eller terrass. De två översta planen består av etagelägenheter. Planerad inflyttning från och med 2023.

Nivåskillnader och genomtänkta lösningar

Almandinens fyra lamellhus byggs i två par, med varsin grön gård mellan sig. Här har tomtens nivåskillnader ställt krav på arkitekten att tänka till. Resultatet är en smart lösning som utnyttjar den befintliga markens nivåer effektivt, med ett större garage i botten och själva bostadslängorna med sina nedsänkta gårdar ovanpå. En fördel med det stora garaget är att det minskar onödig ytparkering i området, som i stället därför kan fyllas med grönska och socialt liv.

Utformning

I utformningen av Almandinen har arkitekten valt att jobba dels med tegel, dels med ett shingelliknande material som skapar en sömlös övergång mellan tak och fasad. Teglet, som främst vänder sig mot gårdarna, muras enligt tekniken ”vilt förband”. När man pratar om tegel och förband menar man olika tekniker för hur man lägger stenarna när man murar och vilt förband innebär att man varvar att lägga murstenar med kortsida respektive långsida utåt – för att skapa liv och variation.

Parkering

Under hela Almandinen kommer det att finnas parkeringsgarage för bilar (även platser med parkeringstillstånd för rörelsehindrade). Samtliga trapphus nås via garaget. Cykelparkering kommer att finnas både utomhus och inomhus, i anslutning till trapphus/garage.

Bostadsgårdar

Almandinens nedsänkta bostadsgårdar ger associationer till idén om den hemliga trädgården. Tanken är att skapa en omsluten oas av privat karaktär för de boende. På bostadsgårdarna är planen att arbeta fram frodiga gräsområden, där gångstråk i trä letar sig in mot ett centralt placerat trädäck. Trädäcket rymmer plats för sittplatser och umgänge mellan upphöjda växtbäddar, med buskiga grässorter och mindre träd. På en av de tre gårdarna kommer det även finnas ett utegym. Växtligheten ska väljas med årstiderna i åtanke och inkludera vintergröna växter och träd. Tanken är att med hjälp av både varierade former och varierad växtlighet kunna ge gårdarna liv och färg, året om.

Intresseanmälan

Tycker du att Almandinen verkar intressant och vill anmäla ditt intresse?

Till intresseanmälan