Stark arkitektur skapar unik siluett. Personligt, spännande och
harmonisk i ett.

Anmäl intresse

Kraftfullt och elegant

Granatens punkthus reser sig ur marken som slipade ädelstenar. De fyra tegelklädda och kraftfulla solitärerna med sina elegant fasetterade tak skapar en spännande, och helt egen, siluett. Självständigt och stolt blickar Granaten ut över omgivningarna.

De 80 lägenheterna i Granaten består av tvåor, treor, fyror och femmor. Oavsett storlek får du en väl genomarbetad planlösning och väl genomtänkta materialval, allt ritat och utvalt av Vida arkitekter. De två översta planen består av etagelägenheter med egna terrasser i hörnen. Sälj- och byggstart är planerad till 2021 och första inflyttning till hösten 2023.

Unika vinklar och grönska skapar liv

De fyra byggnaderna i Granaten byggs i två par, med varsin grön gård mellan sig. Vi anlägger även grönska mellan husens fasader och trottoaren vid Granitvägen utanför. Att varje hus får en egen vinkel mot gatan ger olika avstånd mellan trottoaren och byggnaderna, vilket skapar variation och liv. Mellan de två husparen finns en trappa, som gör det lätt att röra sig vidare i området.

Utformning

Arkitektens val att bygga i tegel ger Granaten en karaktär av stabilitet och trygghet, samtidigt som teglets inneboende färgskiftningar också bidrar till en levande fasad. Till varje lägenhet ovan markplan hör också en balkong, vars träräcken både kontrasterar fasadens röda tegel och harmonierar med naturen runt omkring. De två översta planen är etagelägenheter med lutande takfönster och varsin terrass i respektive hörn.

Parkering

Det kommer att finnas parkeringsplatser både inomhus och utomhus för bilar (även platser för rörelsehindrade), cyklar och lådcyklar. Det kommer också att finnas utrymme för cykelvård, med tillgång till bland annat pump och lite verktyg. Garagen är placerade under bostadsgårdarna, med infarten indragen en bit från gatan.

Bostadsgårdar

För gårdarna, som ligger ovanpå garagen, planerar vi för att bygga umgängesytor och sittplatser mellan upphöjda växtbäddar som rymmer buskiga grässorter och mindre träd. Tanken är att med hjälp av både varierade former och varierad växtlighet kunna ge gårdarna liv och färg året om, därför kommer vi även satsa på en del vintergröna växter.